2020-12-04 21:45:45

Sveti Nikola javlja se na daljinu dok je Krampus u izolaciji

Novim okolnostima morao se prilagoditi i sveti Nikola, ali i Krampus kojemu prilagodba ide malo teže. Svetom Nikoli nedostaju školske priredbe i posjeti razredima i stoga poručuje: „Draga djeco, ako ste se pitali gdje sam ove godine i jesam li vas zaboravio, odgovor je – nisam.“

 

     

 

Spustila se tamna noć Nikola će sveti doć'...

 


Osnovna škola Banija